Isten hozta a petrillai és lónyaytelepi római katolikus plébániák honlapján

Néhány mozzanat a PETRILLAI „Szent Borbála” és a LÓNYAYTELEPI „Jézus Szent Szíve” plébániák életéből.

LELKI TÜKÖR A LELKIISMERET MEGVIZSGÁLÁSÁHOZ


Megelőző gyónásokról: Mikor volt? Szándéko­san vagy feledékenységből maradt-e ki súlyos bűn? Az elégtételt elvégeztem-e?

 

I. parancs: imádás, hit: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

Nem imádkoztam mindennap. - Figyelmet­len voltam az imában. Nem törekedtem hitem megismerésére. Nem kerültem, ami káros a hitemre. Hitemről tiszteletlenül beszéltem. Szégyelltem megvallani hitemet. Akadályoz­tam másokat vallásuk gyakorlásában. Hitbeli meggyőződésem ellen cselekedtem.

Zúgolódtam Isten ellen. Méltatlanul járul­tam szentségekhez. - Babonás voltam.

II. parancs: Isten szt. neve: Isten nevét hiába ne vedd!

Káromkodtam (Isten és szentek nevének tiszteletlen kimondása). Szitkozódtam. Átkozódtam. Tiszteletlenül beszéltem Istenről, szent dol­gokról. Hamisan esküdtem. Ígéreteimet nem tartottam meg.

III. parancs: vasárnap, ünnepek, szentmise: Az Úr napját szenteld meg!

Kötelező szentmisét elmulasztottam. Nem vettem részt az egész szentmisén. Nem kapcsolódtam be a szentmisébe. Beszélgettem, kacarásztam a szentmise alatt. Saját hi­bámból nem tartottam meg a munkaszünetet. Lelki éle­tem kárára szórakoztam.

IV. parancs: szülők, gyermekek: Atyádat és anyádat tiszteld!

Szüleimet, nagyszüleimet, nevelőimet megbántottam. Válogattam az ételben. Testvéreimmel szemben sze­retetlen, durva voltam. Iskolatársaimmal, osztálytársaimmal, barátaimmal, játszótársaimmal szemben durva voltam. Az öregeket nem becsültem, kigúnyoltam őket.

V. parancs: testi és lelki élet védelme: Ne ölj!

Más egészségében, életében kárt tettem. Mást bántalmaztam. Egészségemnek ártottam mértéktelen étkezéssel. Élete­met, mások életét veszedelemnek tettem ki (iskolában, közúti közlekedésben). Hara­got tartottam. Vonakodtam megbocsátani. Mást bűnre csábítottam, bűnben segítettem. Az állatokat kínoztam.

VI. és IX. parancs: szent tisztaság: Ne paráználkodj! / Felebarátod házastársát ne kívánd!

A szent tisztaság ellen vétettem gondolat­tal, beszéddel, olvasmánnyal, tekintettel, érin­téssel, cselekedettel - egyedül, mással. Tiszteletlenül beszéltem a sze­relemről, házaséletről. Kísértést okozó jelene­tet megnéztem (interneten, filmben, színműben, képen). Kísértést okoztam hiányos öltözködéssel, szemérmet sértő viselkedéssel.

VII. és X. parancs: mások vagyona, jogai: Ne lopj! / Mások tulajdonát ne kívánd!

Loptam. Másnak kárt okoztam. Csaltam. A másét nem adtam vissza. Az okozott kárt nem tettem jóvá. Tartozásomat nem fizettem meg. Pazarló voltam. A magam kárára és hozzá­tartozóim szükségleteinek rovására szórakozá­sokra költekeztem. A rászorultakon nem segítettem. Köteles munkámat hanyagul végeztem (pl. a tanulásban, vagy szüleimtől, nevelőimtől kapott feladatoknál).

VIII. parancs: igazmondás, mások becsülete: Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!

Hazudtam. Más hibáját kibeszéltem. Rágal­maztam (ráfogtam valakire olyasmit, ami nem igaz). Ok nélkül gyanúsítottam mást. Árulkodtam. Hamis feljelentéssel, be­súgással ártottam más­nak.

 

Nem böjtöltem.

 

A gyóntatószékben letérdelve mondjuk:

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

GYÓNOM A MINDENHATÓ ISTENNEK és Isten helyett neked lelkiatyám, hogy kis­koromtól fogva (utolsó gyónásom óta), a következő bűnöket követtem el:

 Utoljára gyóntam... (hány hete, hónapja stb.) N. osztályos vagyok.

 (Felsoroljuk bűneinket. A halálos bűnök számát is, hogy legalább körülbelül hányszor kővettük el, - ha­vonta, hetenként stb.)

A lelkiatya néhány kérdéssel segíteni szo­kott, hogy gyónásunk teljes legyen. Miután meghallgattuk lelki tanácsait, újra felindítjuk a bánatot:

 TELJES SZIVEMBŐL BÁNOM minden bűnömet, mert azokkal a jó Istent megbán­tottam. Ígérem, hogy ezen túl Isten segítségével a jóra törekszem, a bűnt és a bűnre vezető alkalmakat elkerülöm. Ámen.

Pap bácsi:    Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk.

Gyónó:      Mert örökké szeret minket.

Pap bácsi:    Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével.

Gyónó:      Istennek legyen hála.

Az Egyház a Krisztus által neki adott felhatalmazásnál fogva a hívek és a hívő közösség életét segítő, szabályozó rendelkezéseket hozott, és hoz.

1. A vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg!

2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!

3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál!

4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld!

5. Az egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!Weblap látogatottság számláló:

Mai: 10
Tegnapi: 32
Heti: 91
Havi: 478
Össz.: 77 833

Látogatottság növelés
Oldal: Lelkitűkör
Isten hozta a petrillai és lónyaytelepi római katolikus plébániák honlapján - © 2008 - 2021 - petrilla.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »